Školenia a vzdelávanie

 

Školenia ochrany pred požiarmi (OPP) : školenie PO, školenie OPP, Školenie zamestnancov požiarna ochrana, školenie ochrany pred požiarmi, požiarna ochrana, odborná príprava protipožiarnej hliadky, Technik požiarnej ochrany (TPO), Školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi 
v mimopracovnom čase, vstupné školenie, školenie vedúcich zamestnancov


- Vstupné školenie zamestnancov
a vedúcich zamestnancov z OPP

( Školenie novoprijatých
zamestnancov pri nástupe
do zamestnania pred začatím práce)


- Opakované školenie
zamestnancov a vedúcich
zamestnancov z OPP

(Školenia zamestnancov s overením
vedomostí, opakované po 24 mesiacoch)


- Školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi
  v mimopracovnom čase

(Školenia zamestnancov s overením vedomostí TESTOM, opakované
po 12 mesiacoch)


- Odborná príprava protipožiarnych hliadok

(Školenia zamestnancov PPH, opakované po 12 mesiacoch)

 

 

 

 

 


Copyright © 2011, BOZP & OPP