Kontaktbezpečnosť práce, BOZP, školenie BOZP, dokumentácia BOZP, Školenie zamestnancov požiarna ochrana, pracovné úrazy, pracovný úraz, požiarna ochrana, protipožiarna hliadka, odborná príprava protipožiarnej hliadky, Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT), Technik požiarnej ochrany (TPO), školenia vodičov, školenia pre prácu vo výškach, Školenie zamestnancov BOZP

 

                        Mgr. Július Beňovič, BOZP & OPP

                        Budmerice č.839
                        900 86  Budmerice
                        Slovenská republika
                        

 

Vaše dotazy a požiadavky zasielajte e-mailom:

               bezpečnosť práce, BOZP, školenie BOZP, dokumentácia BOZP, Školenie zamestnancov požiarna ochrana, pracovné úrazy, pracovný úraz, požiarna ochrana, protipožiarna hliadka, odborná príprava protipožiarnej hliadky, Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT), Technik požiarnej ochrany (TPO), školenia vodičov, školenia pre prácu vo výškach, Školenie zamestnancov BOZP  benovic@bozpp.sk

  

Odborníci a špecialisti:

Mgr. Július Beňovič -Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT),
Technik požiarnej ochrany (TPO) a Lektor

RNDr. Dušan Beňovič, PhD. - Autorizovaný bezpečnostný technik
(ABT), Technik požiarnej ochrany (TPO) a Lektor

Ing. František Golian - Koordinátor bezpečnosti, Autorizovaný
bezpečnostný technik (ABT), Technik požiarnej ochrany (TPO) a Lektor

 

     a ďalší... 

bezpečnosť práce, BOZP, školenie BOZP, dokumentácia BOZP, Školenie zamestnancov požiarna ochrana, pracovné úrazy, pracovný úraz, požiarna ochrana, protipožiarna hliadka, odborná príprava protipožiarnej hliadky, Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT), Technik požiarnej ochrany (TPO), školenia vodičov, školenia pre prácu vo výškach, Školenie zamestnancov BOZP

 

Copyright © 2011, BOZP & OPP