Školenia a vzdelávanie

 

Školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) :

bezpečnosť práce, BOZP, školenie BOZP, Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT), školenia vodičov, školenia pre prácu vo výškach, Školenie zamestnancov BOZP, školenie pre prácu s vysokozdvižnými vozíkmi, školenia vedúcich pracovníkov, vstupné školenia, opakované školenia, periodické školenia
- Vstupné školenia zamestnancov
a vedúcich zamestnancov z BOZP

(Školenie novoprijatých
zamestnancov pri nástupe
do zamestnania pred začatím práce)


- Opakované školenia
zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP

(Školenia zamestnancov s overením vedomostí, opakované
po 24 mesiacoch)


- Školenie zamestnancov pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou

(Školenia zamestnancov s overením vedomostí, opakované
po 24 mesiacoch, práca s prostriedkami priemyselného lezenia, okrem
práce s horolezeckou a speleologickou technikou)


- Školenie vodičov

(Školenia zamestnancov - vodičov referentských vozidiel a vodičov
z povolania, s overením vedomostí, opakované po 24 mesiacoch)

 

 

 

 Copyright © 2011, BOZP & OPP